Tomasz Wites

Geograf, doktor habilitowany, adiunkt, kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Politycznej oraz specjalności magisterskiej „Geografia świata” na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego od 2000 roku (Sekretarz Oddziału Warszawskiego PTG 2004 – 2009, Sekretarz Zarządu Głównego PTG 2009 – 2020, Wiceprzewodniczący PTG 2020 -). Miłośnik podróży dalekich i bliskich, zrealizowanych na sześciu kontynentach. Popularyzator geografii.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce społeczno-demograficznej, m.in. „Wyludnianie Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu”, „Patologia społeczna. Perspektywa geograficzna”, współredaktor książek „Geografia świata. Regiony” i „Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918 – 2018”. Redaktor czasopisma „Miscellanea Geographica”, członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, przyznanych za działalność naukową lub dydaktyczną, w tym stypendysta tygodnika „Polityka” oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.