VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „STRATEGIE ROZWOJU OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH: TRADYCJE I INNOWACJE”

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa GeograficznegoWydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu wraz z Kurskim Uniwersytetem Państwowym (Rosja) zapraszają serdecznie do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt.: „STRATEGIE ROZWOJU OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH: TRADYCJE I INNOWACJE”, która planowana jest w formie stacjonarnej w Kursku, w dniach 23-25 września 2021 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 maja b.r.

Więcej informacji można znaleźć w Komunikat 1