Rok akademicki 2020/2021

Plan działalności OP PTG

w okresie marzec – czerwiec 2021 r.  

Data Godz. Forma działalności Miejsce
11 III 2021 r.
czwartek
18:00 Jak Aborygeni zmienili Australię?Jak Australia zmieniła Aborygenów?

Radosław Nawrot

On-line MS Teams
8 IV 2021 r.
czwartek
18:00 Morze Południowochińskie: warunki środowiskowe, rozwój podczas górnego czwartorzędu

Ryszard K. Borówka

On-line MS Teams
9 IV 2021 r.         piątek 18:00 Пространственные структуры городов Польши. Пример города Познань

Wykład w j. rosyjskim w ramach Geonight, imprezy organizowanej wspólnie z EUGEO i IGU

Cezary Mądry

On-line MS Teams
13 V 2021 r.
czwartek
18:00 Etiopia – wśród plemion w dolinie rzeki Omo

Tomasz Wites

On-line MS Teams
29 V 2021 r.
sobota
10:15 – 16.00  Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Kórnika i Bnina

Ilona Potocka

Iwona Hildebrandt-Radke 

Kórnik 29 maja 2021

(zbiórka przy Bibliotece Publicznej w Bninie)

10 VI 2021 r.
czwartek
18:00 Superwulkany

Wojciech Zgłobicki

On-line MS Teams
5-19 VII 2021 r.    Warsztaty geograficzne w Gruzji Informator i Karta zgłoszeniowa
23-25 IX 2021 r.   Strategie rozwoju obszarów przygranicznych: tradycje i innowacje

Konferencja naukowa w Kursku (Rosja)

Komunikat 1

 

 

 

Plan działalności OP PTG

w okresie październik 2020 r. – styczeń 2021 r.  

Data Godz. Forma działalności Miejsce
22 X 2020 r.
czwartek
18:00 Torfowiska i zmiany klimatu – między wodą i ogniem

prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz

On-line MS Teams
19 XI 2020 r.
czwartek
18:00 Suburbanizacja. Uciec z miasta jak najbliżej

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

On-line MS Teams
10 XII 2020 r.
czwartek
18:00 Szlak jak rys Wielkopolan – o koncepcji Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej

prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński,

prof. UEP Filip Kaczmarek, prof. UEP Agnieszka Niezgoda,

prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz

On-line MS Teams
14 I 2021 r.
czwartek
18:00 

 

 

19:00

Archiwalne mapy w wizualizacjach multimedialnych i interaktywnych

dr Dariusz Lorek 

Walne Zebranie Członków OP PTG (sprawozdawczo-wyborcze)

On-line MS Teams