Warsztaty Geograficzne w Gruzji

Serdeczne zapraszamy Członków i Sympatyków PTG do wzięcia udziału w Warsztatach Geograficznych, które w dniach 5 – 19 VII 2021 r. odbędą się w Gruzji.

Położenie tego kraju między Morzem Czarnym a tzw. Wielkim i Małym Kaukazem, styczność z kulturami Europy i Azji oraz uwarunkowania historyczne sprawiły, że charakteryzuje się on bardzo dużym bogactwem środowiska przyrodniczego i społeczno-kulturowego. Jednocześnie stosunkowo niewielkie rozmiary Gruzji dają możliwość odwiedzenia większości jej regionów w tak krótkim czasie.

Wstępny program obejmuje trasę: Kachetia – Gruzińska Droga Wojenna – Górna Kartlia – Samcche-Dżwachetia – Adżaria – Swanetia – Megrelia – Imeretia – Mccheta-Mtianetia – Tbilisi uwzględniając punkty najcenniejsze pod względem przyrodniczym jak i kulturowym.

Podczas Warsztatów omówione zostaną zagadnienia związane z geologią, geomorfologią, klimatem, hydrologią odwiedzanych terenów, uwypuklone kwestie geo- i bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, a przede wszystkim zróżnicowania społeczno-gospodarczego i kulturowego Gruzji. Mamy również nadzieję, że po okresie pandemii będzie to wspaniała okazja do wspólnego spędzenia czasu.

Więcej informacji w Informator i Karta zgłoszeniowa