Rok 2021 to Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu

W dniu 26 stycznia 2021 Międzynarodowa Unia Speleologiczna zainaugurowała Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu. Projekt ma na celu promocję problematyki dotyczącej zjawisk krasowych oraz zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony obszarów krasowych.

Ulotka Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu https://tpn.pl/upload/filemanager/IYCK-Leaflet-Polish.pdf

Szczegółowe informacje na stronach internetowych:

http://iyck2021.org/
http://www.facebook.com/uisspeleo
http://twitter.com/uisspeleo
http://www.instagram.com/uisspeleo/
http://uis-speleo.org/
http://www.facebook.com/kwartalnik.Jaskinie

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika przygotowała cykl wykładów popularnonaukowych na temat zjawisk i regionów krasowych i jaskiniowych w Polsce i na świecie – zobacz http://www.speleo.ptpk.org/

Zapraszamy do wirtualnego udziału w Międzynarodowym Roku Jaskiń i Krasu!

Czy wiesz, która jaskinia jest najdłuższa ? a która najgłębsza ?
Wszystkie informacje znajdziesz na stronie: http://www.caverbob.com/

Fot. Małgorzata Mazurek