ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA OP PTG W KADENCJI 2021-2024

W dniu 14 stycznia 2021 r. w Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym przeprowadzone zostały wybory przewodniczącego i członków zarządu oraz wybory członków komisji rewizyjnej.

Przewodniczącym Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kadencji 2021-2024 został Cezary Mądry. Dokonano także wyboru czterech członków zarządu, którzy po pierwszym posiedzeniu objęli następujące funkcje: Iwona Hildebrandt-Radke – zastępca przewodniczącego, Janusz Górny – sekretarz, Martyna Olkowska – zastępca sekretarza, Paweł Matulewski – skarbnik.

W skład komisji rewizyjnej weszli: Paweł Churski, Krystyna Milecka i Zbigniew Zwoliński.