Warsztaty Geograficzne Armenia Gruzja 2024

Szanowni Państwo,

w imieniu Oddziału Poznańskiego PTG zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w piątej już edycji Warsztatów Geograficznych (Program). Odbędą się one w dniach 8 VII – 23 VII 2024 r., acz termin ten może ulec przesunięciu (na pewno nie wcześniej niż 8 VII), o 1-3 dni w zależności od dostępności i ceny biletów lotniczych.

Cały Kaukaz jest niezwykłym poligonem badawczym, w którym swoiste iunctim odnajduje geografia fizyczna ze społeczno-ekonomiczną, gdzie uwarunkowania fizycznogeograficzne determinowały i do dziś wpływają na zagospodarowanie przestrzeni przez człowieka. Jednocześnie każdy z krajów kaukaskich cechuje się swoją niepowtarzalnością przyrodniczą, kulturową, etniczną, językową, gospodarczą tworząc swoisty mikrokosmos. Stosunkowo niewielkie rozmiary tych państw dają możliwość odwiedzenia większości jej regionów w tak krótkim czasie. Wstępny program obejmuje wizytę w dwóch krajach: Armenii i Gruzji i wiedzie następującą trasą: Erewań – Garni – Geghard – Chor Wirap – Sewan – granica z Gruzją – Kachetia – Park Narodowy Waszlowani – Mccheta-Mtianetia – Gori – Samcche-Dżwachetia – Adżaria – Swanetia – Megrelia – Imeretia – Tbilisi uwzględniając punkty najcenniejsze pod względem przyrodniczym jak i kulturowym.

Podczas Warsztatów omówione zostaną zagadnienia związane z geologią, geomorfologią, klimatem, hydrologią odwiedzanych terenów, uwypuklone kwestie geo- i bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, a przede wszystkim sytuacji geopolitycznej oraz zróżnicowania społeczno-gospodarczego i kulturowego Armenii i Gruzji. Zwyczajowo, aspekty te są omawiane przez uczestników Warsztatów, by móc czerpać radość ze wspólnego dzielenia się wiedzą. Nie ma jednak obowiązku przygotowywania wystąpień.

Gorąco zachęcamy Członków i Sympatyków PTG do osobistego doświadczenia Armenii i  Gruzji.

Warsztaty Geograficzne w Bawarii 2024

Szanowni Państwo,

Oddział Wrocławski wraz z Oddziałem Poznańskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają na dawno już zapowiadane warsztaty geograficzne do Bawarii, w dniach 4-13 lipca 2024.

Celem warsztatów jest zapoznanie się ze środowiskiem geograficznym (w tym typową rzeźbą alpejską), przeszłością historyczną, gospodarką, stosunkami społecznymi i szeroko pojętą kulturą tego regionu Środkowej Europy. W pierwszy i ostatni dzień warsztatów zwiedzać będziemy także obiekty położone w Czechach. Szczegółowy program warsztatów – w załączeniu.

Celebrujemy Rok Pawła Edmunda Strzeleckiego!

Z tej okazji zapraszamy na na wykład dra Włodzimierza Żukowskiego pod tytułem Wczesne horyzonty antropologii w australijskich podróżach Strzeleckiego.

Termin: 6 października 2023, godz. 17:00;
Miejsce: Poznań, Mielżyńskiego 27/29, I piętro

Zapraszają: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Komisja Etnograficzna Wydziału II Historii i Nauk Społecznych i Komisja Geograficzno-Geologiczna Wydziału III Matematyczno-Przyrodniczego) oraz Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Jednocześnie Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zapraszają na konferencję naukową pt. Paweł Edmund Strzelecki (1797–1873). Wielki podróżnik i odkrywca z Wielkopolski w 150. rocznicę śmierci.

Konferencja odbędzie się 5 października 2023 roku o godz. 9:30 w Sali Posiedzeń PTPN.

Program konferencji (klik)

Wydarzenie dofinansowane przez Fundację Zakłady Kórnickie i Starostwo Powiatowe w Poznaniu.