O Oddziale

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego działa w celu upowszechniania wiedzy geograficznej, a zwłaszcza naukowego poznawania kraju i świata, rozwoju nauk geograficznych i nauczania geografii oraz szerzenia zasad prawidłowego gospodarowania w środowisku geograficznym. W tym celu organizowane są cykliczne odczyty naukowe i popularyzacyjne, na których zaproszeni goście głoszą referaty z różnych dziedzin geografii i nauk pokrewnych, prezentują wyniki swoich prac badawczych, dzielą się wrażeniami z ekspedycji i podróży. Tematyka odczytów jest urozmaicona i dostosowana zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego, jak i nauczycieli,  studentów oraz uczniów szkół średnich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu geografii.

Obecnie nasz Oddział skupia 56 członków PTG. Są wśród nas nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół średnich z Wielkopolski, geografowie nie związani bezpośrednio ze szkolnictwem oraz geografowie – seniorzy. Jest też grupa studentów.

W naszym gronie są Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Geograficznego

  • Prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski
  • Prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski