Rok akademicki 2017/2018

Plan prelekcji w Oddziale Poznańskim PTG
w okresie marzec – maj 2018 r.

Data Godz. Forma działalności Miejsce
8 III 2018 r.

czwartek

Sesja naukowa GEOGRAFIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii

  9:30

9:40

Otwarcie sesji

Geografia we współczesnej nauce i praktyce

prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Aula Krygowskiego, Collegium Geographicum
  10:00

 

Jak fundusze europejskie różnicują przestrzeń Polski? Szansa czy zagrożenie?

prof. UAM dr hab. Paweł Churski

  10:30

 

Łowienie burz w praktyce

dr Mateusz Taszarek

  11:00 Przerwa
  11:30

 

Polskie stacje i badania polarne na antypodach

prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński

  12:00

 

Rewitalizacja miast – wieloaspektowy proces zmian

prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska

  12:30

 

Ekologiczne miasta – współczesność i przyszłość

prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko

5 IV 2018 r.

czwartek

 

17:00 Przystanek Alaska – przyroda i życie na końcu świata

dr Agata Buchwał, dr Mateusz Rogowski

Sala nr 3, Collegium Geographicum
10 V 2018 r.

czwartek

17:00 Potencjał OpenStreetMap na przykładzie nawigacji Yanosik

mgr Olga Barańczyk

Sala nr 3, Collegium Geographicum

Plan prelekcji w okresie
październik 2017 r. – styczeń 2018 r.

Data Godz. Forma działalności Miejsce
12 X 2017 r.

czwartek

17:00 Wielka geopolityka a małe parapaństwa w przestrzeni postradzieckiej

dr Cezary Mądry

Sala nr 3, Collegium Geographicum
18:00 Zebranie członków OP PTG
9 XI 2017 r.

czwartek

17:00 GEOpraktyki, czyli studencka wyprawa do serca Eurazji – Kazachstan

Lidia Marciniak, mgr Magdalena Kugiejko, Michał Kornas, Artur Żyto, Marcin Spiralski, Tomasz Kurczaba

Sala nr 3, Collegium Geographicum
14 XII 2017 r.

czwartek

 

17:00 Średniowieczny Poznań w badaniach geoarcheologicznych  

prof. UAM dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke

Sala nr 3, Collegium Geographicum
11 I 2018 r.

czwartek

17:00 Zagrożenie i ryzyko powodziowe – czyli zanim powódź nas zaskoczy  

prof. UAM dr hab. Renata Graf

Sala nr 3, Collegium Geographicum