Dr Mateusz Rogowski

Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki Katedry Turystki i Rekreacji UAM. Jego zainteresowania naukowe dotyczą rozwoju i uwarunkowań turystyki w obszarach górskich. Realizuje badania naukowe w Sudetach (Góry Stołowe i Karkonosze) i w Tatrach. Ostatnie badania dotyczą monitoringu ruchu turystycznego w obszarach górskich przy użyciu czujników ruchów.