Władze Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Przewodniczący: dr Cezary Mądry, cezary@amu.edu.pl

Zastępca Przewodniczącego: prof. UAM dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke, hilde@amu.edu.pl

Sekretarz: mgr Janusz Górny, januszgorny@interia.pl

Zastępca Sekretarza: mgr Martyna Olkowska, martyna.olkowska@lo8.poznan.pl

Skarbnik: dr Paweł Matulewski, matul@amu.edu.pl

Komisja rewizyjna: prof. zw. dr hab. Krystyna Milecka, prof. dr hab. Paweł Churski,
prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński


Kadencja w latach 2016-2020

Przewodniczący: prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek
gmazurek@amu.edu.pl,  tel. 061 829 6180
Zastępca Przewodniczącego: dr Małgorzata Cichoń
Sekretarz: mgr Janusz Górny
Skarbnik: dr Cezary Mądry
Członkowie Zarządu Oddziału: mgr Martyna Olkowska
Komisja rewizyjna: prof. dr hab. Krystyna Milecka, prof. UAM dr hab. Paweł Churski,
prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński