Paweł Matulewski

To miłośnik drzew oraz projektowania graficznego. Podróżowanie to dla niego po prostu najlepszy sposób na wolny czas. Entuzjasta przyrody i spacerów po lesie. Pochodzi z Brodnicy, ale od czasów studiów związany z Poznaniem. Jest absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, gdzie ukończył kierunki: turystyka i rekreacja oraz gospodarka przestrzenna. Był również słuchaczem studiów podyplomowych z Geoinformacji. Paweł jest laureatem programu stypendialnego: UNIKAT UAM, Fundacji UAM, im. dr. Jana Kulczyka oraz nagrody Centrum Studiów Polarnych oraz Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

Specjalizuje się w badaniach dendrochronologicznych polegających na analizie wzoru przyrostów rocznych drzew. Głównym celem jego badań jest rozpoznanie zapisu wpływu czynników ekologicznych i klimatycznych na podstawie zmian przyrostowych i anatomicznych drzew. Swoje badania realizuje przede wszystkim na obszarze Wielkopolski i Pojezierza Brodnickiego. Naukowe doświadczenia poszerzał odbywając zagraniczne staże naukowe w: Swiss Federal Research Institute WSL w Birmensdorf w Szwajcarii oraz na Uniwersytecie Lublańskim w Słowenii. Ponadto odbył krajowe staże naukowe: w Pracowni Dendrochronologicznej UMK w Toruniu oraz w Laboratorium Geomorfologicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Był uczestnikiem warsztatów European Dendroecological Fieldweek w Oviedo w Hiszpanii. Wyniki swoich badań prezentuje biorąc czynny udział w konferencjach naukowych, w tym tematycznych jak EURODENDRO czy TRACE (Tree Ring in Archeology, Climatology and Ecology).  W 2016 roku otrzymał wyróżnienie za najlepszą prezentację referatu podczas Ogólnopolskiej Konferencji Dendrochronologów Polskich w Rogowie.

Jest autorem ponad 30 publikacji naukowych o tematyce geografii, dendrochronologii oraz turystyki. Popularyzuje wiedzę geograficzną aktywnie przeprowadzając warsztaty, wystawy oraz wykłady. Spełnia się w pracy programowo-dydaktycznej ze studentami oraz na rzecz społeczności Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.