Cezary Mądry

Dr Nauk o Ziemi, adiunkt w Zakładzie Geografii Społecznej, na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Zawsze interesował go człowiek i to jak i dlaczego tak żyje. Dlatego podjął i ukończył zarówno studia etnologiczne oraz geograficzne w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. W badaniach pochyla się nad przemianami społeczno-ekonomicznymi zachodzącymi w państwach poradzieckich. Zajmują go również obszary pogranicza i relacje transgraniczne. Swoją wiedzę starał się poszerzać odbywając paromiesięczne staże naukowe (Uniwersytet im. Al Farabiego w Ałmaty, Irkucki Uniwersytet Państwowy, Illia State University w Tbilisi) oraz krótkookresowe pobyty naukowe w kilkunastu innych jednostkach naukowych. Prowadził badania w Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Mołdawii, Rosji, Ukrainie, Uzbekistanie. Autor kilkudziesięciu prac naukowych. Stypendysta MEN i trzykrotnie Fundacji UAM.

Z wielkim entuzjazmem prowadzi wykłady gościnne dla słuchaczy krajowych i zagranicznych. W grupie pierwszych wymienić można uczniów szkół średnich w Gnieźnie, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie, Poznaniu oraz członków i sympatyków Oddziału Poznańskiego, Toruńskiego i Wrocławskiego PTG. Do grupy odbiorców zagranicznych zaliczyć można studentów Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Republiki we Lwowie-Brzuchowicach, Ilia State University w Tbilisi, Tiumeńskiego Uniwersytetu Państwowego, Orenburskiego Uniwersytetu Państwowego.

Badania nad granicami uzmysławiają mu jak łatwo jest zbudować mury pełne niewiedzy i stereotypów. Dlatego z niekłamaną przyjemnością organizuje od kilkunastu lat wymiany dla studentów UAM i partnerów zagranicznych (z Irkuckiem i Tbilisi), czy szkoły letnie w Polsce dla studentów i pracowników naukowych z Briańska, Kurska, Moskwy, Orenburga, St. Petersburga, Smoleńska. Latem 2019 r. ze swoimi studentami rozgrzewał się pod lodowcami na rosyjskim Ałtaju.

Jako zaszczyt poczytuje powołanie w 2011 r. w skład Zespołu do spraw Współpracy Polsko-Ukraińskiej przy Komitecie Nauk Geograficznych PAN oraz powierzenie mu przez Radę Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych funkcji Pełnomocnika Dziekana do spraw Kontaktów Naukowych i Dydaktycznych ze Wschodem, którą sprawował od roku 2014 do 2019, tj. do czasu wyodrębnienia się Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism: Journal of Geography, Politics and Society, Вестник СПбГУ: Науки о Земле (Viestnik St. Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, Seria Nauk o Ziemi) oraz  Bulletin of Geography, Socio-economic Series.

Działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest dlań nieustającym źródłem radości spotkań geograficznej braci. Jest laureatem konkursu prac magisterskich PTG (temat – a jakże! – o Kazachstanie). W 2018 r. wywiózł na Warsztaty Geograficzne do Armenii i Gruzji członków PTG. W latach 2016-2021 nieubłagany Skarbnik Oddziału Poznańskiego PTG.

Jak na geografa i etnologa przystało kawałki serca zostawił w każdym z sześćdziesięciu krajów, które odwiedził. Niestety, zaniedbał badania etnologiczne. Chciałby poznać wszystkie parapaństwa. Chciałby się tym podzielić.