Potencjał OpenStreetMap na przykładzie nawigacji Yanosik

OpenStreetMap (OSM) to ogólnoświatowy projekt kartograficzny mający na celu stworzenie jak najpełniejszej, ogólnodostępnej, bezpłatnej mapy świata. Opiera się na potencjale ogromnej społeczności osób kartujących (ponad 750 tysięcy edytorów), które codziennie dokonują obrazowania świata.

Wykład ma przybliżyć projekt potencjalnym edytorom i użytkownikom danych mapowych.

W pierwszej części prelekcji przedstawione zostaną założenia i zasady działania OSM na świecie i w Polsce. Omówimy zasady udostępniania danych przestrzennych, naświetlimy działalność i cele OSM Foundation oraz podkreślimy ważną rolę społeczności w jego funkcjonowaniu. Bliżej przedstawiona zostanie działalność Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska oraz polskich edytorów.

W dalszej części prezentacji przedstawione będą przykłady zastosowania danych mapowych OSM w Polsce. Pokażemy podzieloną na grupy tematyczne listę podmiotów użytkujących dane OSM. Szczegółowo omówiony będzie przykład nawigacji samochodowej Yanosik. W kolejnej części pokażemy, jak można włączyć się w edycję danych mapowych OSM – jak założyć konto, skąd czerpać informacje, gdzie szukać pomocy edycyjnych. Wskażemy też, które programy są najlepsze do edycji danych.

W ostatniej części zaprezentowane zostaną przykładowe edycje wynikające ze zgłoszeń użytkowników nawigacji.