Zagrożenie i ryzyko powodziowe – czyli zanim powódź nas zaskoczy

Powódź zaliczana jest do najbardziej niebezpiecznych i kosztownych zdarzeń ekstremalnych w Europie i Polsce. W związku z rosnącym ryzykiem powodziowym w krajach Unii Europejskiej określono działania mające na celu ograniczenie zagrożeń i zabezpieczenie przed jego niekorzystnymi skutkami. W trakcie wykładu odpowiemy na pytania: czy nadal aktualne jest przysłowie „Kto mieszka blisko wody przygotuj się na szkody” oraz czy i w jaki sposób postrzegamy oraz minimalizujemy zagrożenie i ryzyko powodziowe. Omówione zostaną typy powodzi, zasięg przestrzenny, czas wystąpienia i trwania oraz ich powtarzalność. Przedstawione zostaną sposoby identyfikacji ryzyka powodziowego z uwzględnieniem aspektu zagrożenia, podatności i ekspozycji obszaru. Zaprezentowane zostaną mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowane dla Polski oraz strategie ochrony przed powodzią: odsunąć powódź od ludzi, odsunąć ludzi od powodzi i nauczyć się żyć z powodzią, z wyborem najbardziej optymalnej metody zmniejszania strat powodziowych.