Średniowieczny Poznań w badaniach geoarcheologicznych

Geoarcheologia miasta jest subdyscypliną geoarcheologii specjalizującą się w badaniu materialnych pozostałości przeszłości miast i osiedli, w których długookresowe osadnictwo znajduje wyraz w bogatym zapisie warstw naturalnych i kulturowych. W badaniach miasta napotyka się liczne trudności, ponieważ pozostałości archeologiczne oraz zapis środowiskowy procesów naturalnych i antropogenicznych ukryte są pod powierzchnią terenu. Przykrywa je współczesna zabudowa, a tylko miejscowo jest do nich dostęp. Liczne inwestycje prowadzone obecnie na obszarze Poznania stwarzają niebywałą okazję do poznania historii miasta, jak i rekonstrukcji środowiska geograficznego otaczającego ówczesnych mieszkańców. W ramach wykładu „Średniowieczny Poznań w badaniach geoarcheologicznych”, na przykładzie wybranych stanowisk: Ostrowa Tumskiego, Śródki, Placu Kolegiackiego, Za Bramką, Starego Rynku, omówiony zostanie potencjał badań geoarcheologicznych, wstępne wyniki oraz główne problemy wynikające z badań miejskich.