Morze Południowochińskie: warunki środowiskowe, rozwój podczas górnego czwartorzędu

Na wykładzie przedstawione zostaną zagadnienia: budowy geologicznej, sytuacji geotektonicznej i rozwoju basenu Morza Południowochińskiego w okresie przedczwartorzędowym, wpływu czwartorzędowych zmian klimatycznych, a także procesów tektonicznych oraz zdarzeń ekstremalnych na kształtowanie osadów w basenie Morza Południowochińskiego, zmian natężenia procesów sedymentacyjnych na północnym szelfie Morza Południowochińskiego w aspekcie wielkoskalowych przemian sieci hydrograficznej Azji Południowowschodniej oraz współczesnych problemów badanego akwenu morskiego – konfliktu politycznego na tle dostępu do złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Badania są efektem współpracy pracowników z Uniwersytetu Szczecińskiego z Guangzhou Marine Geological Survey.