Etiopia – wśród plemion w dolinie rzeki Omo

Wypływająca z Wyżyny Abisyńskiej rzeka Omo po pokonaniu około 750 km kończy swój bieg w jeziorze Turkana u zbiegu granic Etiopii, Kenii i Sudanu Południowego. Prześledzenie zróżnicowania przyrodniczego w różnych odcinkach rzeki stanowi wdzięczny obiekt zainteresowania dla zafascynowanych afrykańską przyrodą. W płaszczyźnie historycznej obszar ten jawi się jako wyjątkowo atrakcyjny ze względu na istniejące tam stanowiska archeologiczne i odkryte szczątki praczłowieka. Natomiast administracyjna nazwa obszaru usytuowanego w dolinie rzeki Omo – Region Narodów, Narodowości i Ludów Południa – stanowi bezpośrednie nawiązanie do osobliwego nagromadzenia na tym terenie ponad 20 plemion reprezentujących 4 grupy językowe. Liczne inwestycje infrastrukturalne w obrębie rzeki, jak i jej doliny, powodują że zamieszkujące ten obszar plemiona zaliczane są do najbardziej narażonych kultur Afryki. Jedni w zachodzących inwestycjach widzą prawdziwy impuls rozwojowy, drudzy utożsamiają go z utratą wyjątkowego dziedzictwa kulturowego.

W trakcie wykładu przybliżone zostaną wybrane plemiona mieszkające w dolinie rzeki Omo, w tym Hamerowie, Karo czy Mursi. Zaprezentowane zostaną ich odmienne sposoby gospodarowania, różnorodne stroje i tradycyjne rytuały.

Zapraszamy na południe Etiopii, do obszaru będącego wyjątkowym przykładem mozaiki etnicznej.