Ryszard Borówka

Profesor nauk o Ziemi, absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UAM (1971) i były pracownik Instytutu Badań Czwartorzędu UAM. Od 1993 roku pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim, długoletni kierownik Zakładem Geologii i Paleogeografii, a także Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych przez cztery kadencje. Jest autorem i współautorem ponad 370 publikacji, w tym m.in. około 100 oryginalnych artykułów naukowych wydanych w czasopismach międzynarodowych. Jest także twórcą szeregu monografii i artykułów popularno-naukowych, m.in. książek „Ewolucja Ziemi”, „Budowa Ziemi bez tajemnic”, „Dzieje Ziemi i rozwój życia”, „Skarby Ziemi”. Jego zainteresowania badawcze dotyczą środowisk eolicznych nadmorskich i pustynnych, denudacyjnych i lagunowych.