Prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz

Prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz jest kierownikiem Pracowni Ekologii Zmian Klimatu, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się wpływem zmian klimatu na torfowiska i ameby skorupkowe. Jego zainteresowania skupione są na ekologii i paleoekologii mokradeł ze szczególnym naciskiem na funkcjonalną różnorodność mikroorganizmów. W swoich badaniach stosuje podejście eksperymentalne i paleoekologiczne w celu lepszego zrozumienia obecnych i przeszłych zmian klimatu oraz zaburzeń antropogenicznych. Zajmuje się także fotografią i obserwuje ptaki.