Wojciech Zgłobicki

Prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki – związany miejscem urodzenia i życiem zawodowym z Lublinem. Jest kierownikiem Katedry Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. studenckich. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów geomorfologii dynamicznej, geochemii osadów, kształtowania i ochrony krajobrazu oraz geoturystyki. Na jego dorobek składa się ponad 120 prac w tym 6 monografii i podręczników. Jest członkiem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego.