Torfowiska i zmiany klimatu – między wodą i ogniem

Wykład dotyczy torfowisk – unikatowych i skomplikowanych ekosystemów mających istotne znaczenie dla zachowania globalnej różnorodności biotycznej. Są one często ostatnią pozostałością naturalności w pofragmentowanym krajobrazie. Torfowiska to delikatne ekosystemy, których funkcjonowanie może być łatwo zaburzone i zmienione. Niestety człowiek bezustannie niszczy torfowiska poprzez osuszanie, eksploatowanie na potrzeby rolnictwa i ogrodnictwa, oraz wywoływanie niezwykle trudnych do ugaszenia pożarów, głównie w Kanadzie, Indonezji i Rosji. Przykładem tego ostatniego mogą być wydarzenia z Syberii w roku 2019 oraz pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego w roku 2020. Z powodu swojej globalnej wartości wszystkie torfowiska powinny być chronione prawnie.

Torfowisko wysokie Kusowskie Bagno

Torfowisko wysokie Kusowskie Bagno