Przypominamy, że na prace w Konkursie Literackim „Odkrywamy miejsca dalekie i bliskie” czekamy do dnia 31 października 2018 r. Tematyka prac konkursowych powinna być związana z podróżami, zarówno w bliskie, jak i dalekie strony świata.