Zapraszamy Członków i Sympatyków PTG na spacer geograficzny po Szachtach w Poznaniu w dn. 19 października 2019. To położony w południowej części miasta teren poeksploatacyjny, na którym od kilku lat obserwuje się intensywny wzrost działań rewitalizacyjnych. Spacer rozpocznie się (i zakończy) przy skrzyżowaniu ul. Mieleszyńskiej i Starej Cegielni o godz. 10:30. Podczas pobytu na Szachtach zapoznamy się z: środowiskiem przyrodniczym i jego przekształceniami w wyniku działalności gospodarczej, obecnym zagospodarowaniem turystycznym i zarządzaniem usługami ekosystemowymi na tym terenie.

Liczymy na wspólne poznawanie Szacht w barwach jesieni.