Zakończenia obchodów jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii oraz inauguracja obchodów 100-lecia poznańskiego ośrodka geograficznego