Strona główna

Głównym celem funkcjonowania Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest upowszechnianie wiedzy geograficznej. Dlatego też zapraszamy na stronę internetową wszystkich, którym na sercu leży środowisko geograficzne najbliższej okolicy, kraju i świata, którym bliska jest przyroda, geografia, geologia, którzy interesują się najnowszymi trendami w naukach o Ziemi, a zwłaszcza tych, którzy pragną poszerzyć swą wiedzę z geografii i geologii, planując studia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na stronie znajdą Państwo informacje zarówno o bieżących wydarzeniach, jak i o historii oraz funkcjonowaniu Oddziału.

Zapraszamy do uczestnictwa w comiesięcznych prelekcjach geograficznych oraz do włączenia się w szeregi Towarzystwa