Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W poniedziałek 27 marca 2017 r. o godz. 11.00 (w drugim terminie – godz. 11.15), w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, w Warszawie przy ul. Twardej 51-55, w sali konferencyjnej na VI piętrze, odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.