W sobotę 10 października 2020 r. odbyło się w Warszawie w formie hybrydowej Walne Zgromadzenie Delegatów PTG, na którym wybrano nowe władze Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Geograficznego została wybrania dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ. Zastępcą Przewodniczącej została dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UAM z OP PTG.

Bliższe informacje na stronie www https://ptgeo.org.pl/2020/10/nowe-wladze-polskiego-towarzystwa-geograficznego/