Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zawieszenia zajęć na UAM odwołujemy zebranie OP PTG w dniu 16 kwietnia br.