Zapraszamy na grudniowe spotkanie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego,

które odbędzie się w czwartek 14 grudnia o godzinie 17:00W programie wykład prof. UAM dr hab. Iwony Hildebrandt-Radke pt. Średniowieczny Poznań w badaniach geoarcheologicznych.

Proponowane geostanowisko Genius Loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (por. Zwoliński i in. 2017, Questiones Geographicae 36/3)

A –Model przedstawiający rekonstrukcję zespołu grodowego (czerwona strzałka wskazuje lokalizację proponowanego geostanowiska) (z Archiwum Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci), B – widok na budynek Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci (wewnątrz znajduje się przekrój geoarcheologiczny przedstwiony na zdjęciu C), C – przekrój geoarcheologiczny przez wał grodu średniowiecznego: profil E (z Archiwum Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci) (Fot: K.Zisopulu-Bleja, 2013).