Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zawieszenia zajęć na UAM odwołujemy zebranie OP PTG w dniu 12 marca br.