Zbigniew Zwoliński

Zbigniew Zwoliński – profesor zwyczajny w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji UAM; geograf i geomorfolog; w kręgu jego zainteresowań naukowych są zagadnienia: geomorfologii fluwialnej i litoralnej, stref morfoklimatycznych a szczególnie strefy suchej i strefy polarnej, krasu powierzchniowego i podziemnego, teorii systemów, geoinformacji, georóżnorodności; odpowiedzialny za tworzenie cyfrowych map geomorfologicznych w skali Polski; opublikował ponad 400 prac naukowych; wyróżniony Medalem Brunsdena Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów; redaktor naczelny Landform Analysis; podróżnik i fotograf, był na wszystkich kontynentach i oceanach oraz kluczowych równoleżnikach i południkach.