W dniach 21–22 czerwca 2018 w Krakowie odbyła się konferencja naukowa „Rola geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. W trakcie konferencji prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski (WNGiG UAM, OP PTG, Poznań) wygłosił referat pt.: „Działalność Profesora Stanisława Pawłowskiego i jej znaczenie w rozwoju Niepodległej Polski”.