Aleksander Kuczabski

geograf społeczno-ekonomiczny, pochodzi ze Lwowa, od lat pracujący w polskich uczelniach. Specjalizuje się w badaniach z zakresu transformacji ustrojowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej, reformy podziałów terytorialnych w krajach postkomunistycznych, samorządu terytorialnego a rozwoju lokalnego i regionalnego. Szczególną rolę w badaniach zajmuje geografia społeczno-ekonomiczna Ukrainy.