Alina Awramiuk-Godun

geografka, związana naukowo z Uniwersytetem Warszawskim. Jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych od 2007 r., obecnie w Pracowni Edukacji Geograficznej.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół geografii kultury i krajobrazu kulturowego oraz edukacji geograficznej. Pasjonują ją zagadnienia związane z problematyką zróżnicowania kulturowego (zwłaszcza religijnego) na obszarach pograniczy. Prowadzi badania dotyczące wpływu zróżnicowania kulturowego na kształtowanie krajobrazu pogranicza, także analizy przestrzenne dotyczące wyznaczenia zasięgu kultur na podstawie rozmieszczenia obiektów sakralnych. Szczególnym obszarem jej zainteresowań badawczych jest region Podlasia, skąd pochodzi i z którym jest związana emocjonalnie.

Działa aktywnie również w obszarze edukacji geograficznej, angażując się w badania dotyczące, m.in. percepcji regionu przez uczniów oraz realizacji edukacji regionalnej; identyfikacji postaw młodzieży wobec odmienności kulturowych i zjawiska migracji, w tym kształtowania wśród uczniów otwartości i zrozumienia wobec odmienności kulturowych. Podejmuje dyskusje nad stanem edukacji krajobrazowej w polskiej szkole oraz nad potrzebą uwzględniania w edukacji geograficznej idei edukacji międzykulturowej.