Alina Zajadacz

geograf, specjalizuje się w badaniach z zakresu geografii turyzmu (turystyki dostępnej/ accessible tourism, planowania turystycznego, turystyki zrównoważonej). Pracownik Katedry Turystyki i Rekreacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wice-przewodnicząca Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, przewodnicząca Komisji Geograficzno-Geologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Koordynatorka w sieci badawczej Geograficznego Laboratorium Turystyki (GeoLabTur), członkini: Komisji Nauk o Ziemi i Środowisku przy O/PAN w Poznaniu; prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej pod egidą Komitetów ds. UNESCO, a także: International Competition of Student Scientific Works “Black Sea Science” oraz The Baltic University Programme. Groupe Sustainable Tourism.

Profil:  https://alina-zajadacz.web.amu.edu.pl/