Badania paleogeograficzne w rozwiązywaniu zagadek z przeszłości

Wykład będzie dotyczył badań paleogeograficznych Torunia oraz Ziemi Chełmińskiej, czyli najstarszej części państwa krzyżackiego. Prelegent będzie starał się znaleźć odpowiedź na pytania: gdzie znajdował się pierwszy Toruń a także gdzie po relokacji miasta znajdował się początkowo Toruń znany obecnie. Ponadto podczas wykładu poruszone zostaną zagadnienia możliwości odtworzenia krajobrazu Ziemi Chełmińskiej z XIII wieku oraz tego w jaki sposób zginęły toruńskie wydmy. Uczestnicy prelekcji dowiedzą się także gdzie i z czego budowano zamki krzyżackie oraz jak zniknęły części krzyżackich warowni.