Barbara Maćkiewicz

dr hab. Barbara Maćkiewicz Prof. UAM – pracuje Wydziale Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej w krajach Unii Europejskiej, rolnictwa miejskiego i zagospodarowania przestrzennego miast i gmin. Jest autorem i współautorem monografii naukowych, artykułów i komunikatów na temat rynku nieruchomości, gospodarki gruntami, rolnictwa miejskiego, alternatywnych kanałów dystrybucji żywności. Odbyła szereg międzynarodowych staży naukowych głównie w Hiszpanii, a także w Niemczech, Rumunii, Włoszech i Francji. Na co dzień współpracuje z Uniwersytetem im. Pablo de Olavide w Sewilli, Hiszpania.