Cezary Kaźmierowski

jest absolwentem Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie później pracował w latach 1990-2005. Od 2005 jest pracownikiem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Jest gleboznawcą, prowadzi badania z zakresu polowych i laboratoryjnych pomiarów hydraulicznych właściwości gleb, reżimu wodnego gleb, fizycznej degradacji gleb, funkcji pedotransferu, szczegółowej kartografii gleb, monitoringu środowiska glebowego, przestrzennej zmienności charakterystyk glebowych,  wpływu szorstkości gleby na albedo, charakterystyk spektralnych gleb Polski oraz zastosowań technik teledetekcyjnych i chemometrii spektralnej w badaniach gleboznawczych.