Dane satelitarne – po co to komu?

Teledetekcja to dziedzina nauki i techniki zajmująca na badaniem obiektów z pewniej odległości, bez wchodzenia z nimi w bezpośrednią interakcję. Sensory zamontowane na satelitach, samolotach i dronach umożliwiają permanentną obserwację Ziemi i zachodzących na jej powierzchni procesów.

Wykład został podzielony na dwie części, w pierwszej zostaną przybliżone fizyczne podstawy teledetekcji, opierającej się na badaniu interakcji promieniowania elektromagnetycznego z materią. Przedstawione zostaną satelity i sensory wykorzystywane do badania Ziemi, omówione zostaną także kompromisy przed którymi stają ich konstruktorzy i użytkownicy.

W części drugiej zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania teledetekcji w badaniach środowiska geograficznego, między innymi do oceny skali zniszczeń spowodowanych zjawiskami ekstremalnymi, skutków zmian klimatycznych czy oceanografii. Nie zabraknie także przedstawienia zastosowań związanych z działalnością człowieka, w tym wspomagania rolnictwa, map zanieczyszczenia światłem czy monitorowania procesów urbanizacji. Zostaną także przytoczone przykłady bezpłatnych źródeł obrazów satelitarnych gotowych do analizy.