Dlaczego geografowie interesują się sztuką?

Celem wykładu jest ukazanie różnorakich relacji między geografią a sztuką, w rozumieniu twórczości literackiej, plastycznej, muzycznej i teatralnej. Możemy bowiem analizować rozmieszczenie zjawisk artystycznych w przestrzeni, jak również przyglądać się temu, w jaki sposób przestrzeń rzeczywista została odzwierciedlona w utworach artystycznych. Dzieła sztuki możemy traktować niekiedy jak źródło informacji geograficznej, a współcześnie coraz częściej wykorzystuje się działania artystyczne jako jedną z metod badań społecznych w geografii.

W trakcie prelekcji przedstawione zostaną wyniki badań nad rozkładem przestrzennym zjawisk artystycznych, które pozwalają odpowiedzieć m.in. na takie pytania jak: dlaczego artyści skupiają się ponadprzeciętnie w pewnych ośrodkach miejskich oraz w niektórych ich dzielnicach? Czy młodzi artyści wybierają inne miejsca niż twórcy już uznani? Czy miejsce powstania dzieła sztuki wpływa na jego wartość? Jaka jest rola centrów i peryferii w świecie artystycznym?