Drzewa, jako cenne źródło wiedzy geograficznej

Drzewa od niepamiętnych czasów zajmowały szczególne miejsc w życiu człowieka, były lekarstwem, dawały wyżywienie czy schronienie. Drzewa stanowią najważniejszy składnik lasów, tworzą środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Ich obecność i stan zdrowia ma wpływ na różnorodność biologiczną środowiska naturalnego. Jako największe rośliny najskuteczniej produkują tlen w atmosferze. Są doskonałym „pochłaniaczem” CO2 z atmosfery przez co w znaczny sposób łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat na Ziemi.

Wycinek przekroju poprzecznego korzenia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z widoczną sekwencją przyrostową

Nie sposób opisać wszystkich funkcji, które pełnią drzewa. Dla badaczy ekologii, klimatu czy geomorfologii drzewa stanowią cenne archiwa zmian środowiska, które wciąż skrywają wiele tajemnic. Dzięki słojom rocznym drzewa badacze są w stanie odkryć, co dla wielu staje się niemożliwe. W trakcie prezentacji postaram się pokazać jak cenne dla nauk o Ziemi i środowisku są drzewa. Serdecznie zapraszam do podróży w głąb słoja!

Pomnikowym okaz sosny zwyczajnej rosnący przy kapliczce na poznańskim osiedlu Antoninek