Elżbieta Muter

Pracuje na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uczy studentów dendrologii i botaniki z fitosocjologią, a dla studentów Architektury Krajobrazu prowadzi zajęcia z przedmiotu las w krajobrazie. Od lat prowadzi badania dendrochronologiczne. Szczególnie interesuje ją wpływ klimatu na przyrost grubości ważnych gatunków leśnych Polski, zwłaszcza Karpat, w gradientach środowiskowych. Zajmuje się też wpływem czynników pozaklimatycznych na przyrost drzew, takich jak zanieczyszczenia powietrza, czy powstawanie luk i przyrost z prześwietlenia. Aktualne zainteresowania naukowe dotyczą zmian reakcji drzew na elementy meteorologiczne, postępujące wraz ze zmianami klimatu.