Ewa Bednorz

klimatolog, zatrudniona w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim klimatologii synoptycznej i wpływu warunków cyrkulacyjnych na występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce i w Europie; także bioklimatologii i klimatologii polarnej.

Wynikające z geograficznego wykształcenia zainteresowanie światem i przyrodą realizuje w podróżach, turystycznych wyprawach w góry oraz lekturze reporterskich i popularnonaukowych książek.