100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W dniu 27 stycznia 2018 r. w 100. rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego PTG. Uroczystość odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, a była współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk.

Zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbyło się 27 stycznia 1918 r. w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Kupców Polskich, przy ul. Szkolnej 10. Członkami założycielami były osoby różnych zawodów i specjalności naukowych, nie tylko geografowie. Deklarację członkowską podpisał wówczas min. Stanisław Pawłowski, wówczas jeszcze profesor nadzwyczajny geografii na Uniwersytecie Lwowskim. Na początku 1919 roku Profesor przyjął propozycję rektora Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu zorganizowania Instytutu Geograficznego. Prof. Pawłowski przyjechał do Poznania 6.05.1919 r. i można stwierdzić, że data ta ma znaczenie historyczne dla poznańskiej geografii.

Poznański ośrodek geograficzny podczas uroczystego posiedzenia w Pałacu Staszica, siedzibie PAN, reprezentowali:

  • prof. Waldemar Ratajczak – wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk założonego w 1857 r.,
  • prof. dr hab. Wojciech Stankowski – członek honorowy PTG,
  • prof. dr hab. Benicjusz Głębocki,
  • prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska – zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PTG.
  • prof. UWAM dr hab. Zbigniew Zwoliński – członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN,
  • prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek – Przewodnicząca OP PTG, a także Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,

Pamiątkowy Medal PTG wręczono Wojciechowi Stankowskiemu, Benicjuszowi Głębockiemu oraz Iwonie Piotrowskiej. W uznaniu wielkich zasług dla rozwoju polskiej geografii oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego medalem został uhonorowany także Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Fotografie: Archiwum PTG, Tomasz Wites