Sesja naukowa Geografia we współczesnym świecie

W dniu 8 marca 2018 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM odbyła się sesja naukowa pt. Geografia we współczesnym świecie. Spotkanie zorganizowane zostało w związku z obchodami 100-lecia utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz ustanowieniem roku 2018 Rokiem Polskiej Geografii. Sesję otworzył Dziekan WNGiG prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak. Tematyka przedstawionych sześciu wykładów była zróżnicowana i odzwierciedlała oblicza poznańskiej geografii. Program sesji obejmował następujące wystąpienia:

  • Geografia we współczesnej nauce i praktyce (prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski);
  • Jak fundusze europejskie różnicują przestrzeń Polski? Szansa czy zagrożenie? (prof. UAM dr hab. Paweł Churski);
  • Łowienie burz w praktyce (dr Mateusz Taszarek);
  • Polskie stacje i badania polarne na antypodach (prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński);
  • Rewitalizacja miast – wieloaspektowy proces zmian (prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska);
  • Ekologiczne miasta – współczesność i przyszłość (prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko).

W sesji uczestniczyło ponad 330 osób, wśród których znaleźli się pracownicy, doktoranci i studenci WNGiG oraz szczególnie liczni goście wydziału – nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Swarzędza, Śremu i Wolsztyna. Sesję prowadziła Przewodnicząca OP PTG – prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek.