Jakub Ceglarek

od 2020 r. adiunkt w Zakładzie Teledetekcji Środowiskowej i Gleboznawstwa na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu zdjęć satelitarnych oraz dronowych w kontekście rolnictwa precyzyjnego, przewidywania wielkości plonów oraz detekcji zagrożeń dla upraw. Zajmuje się także badaniem wpływu szorstkości na wysokość albeda gruntów ornych, a także spektrometrią laboratoryjną. Autor kilkunastu publikacji. Pasjonuje się podróżami, zarówno lokalnymi jak i odległymi, a także nauką języków obcych, zwłaszcza portugalskiego oraz hiszpańskiego.