Kongres Geografii Polskiej 2023

Szanowni Państwo,
w imieniu Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Kongresie Geografii Polskiej połączonej z Jubileuszem 100-lecia Czasopisma Geograficznego oraz z 64. Zjazdem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wydarzenia odbędą się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r., a hasłem przewodnim będzie Geografia niepewności.

Pozostając otwartymi na potrzeby środowiska, zapraszamy Państwa do zgłaszania tematów sesji równoległych. Szczegóły znajdą Państwo w Komunikacie 1