Monografia „Środowisko geograficzne zlewni Junikowskiego Strumienia”

Z przyjemnością informujemy, że opublikowana została monografia naukowa pt. Środowisko geograficzne zlewni Junikowskiego Strumienia pod redakcją prof. Małgorzaty Mazurek i dr Dawida Abramowicza. Książka stanowi wieloaspektowe i kompleksowe opracowanie, w którym przedstawiono abiotyczne, biotyczne oraz społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju i współczesne funkcjonowanie zlewni Junikowskiego Strumienia, w tym jej wyróżniającej się części jaką stanowią Szachty. Autorzy mają nadzieję, że przyczyni się ona do popularyzacji wiedzy o Junikowskim Strumieniu i Szachtach, a także posłuży jako źródło informacji dla podejmowania decyzji zarządczych oraz prowadzenia wielokierunkowej edukacji geograficznej. Publikację można pobrać ze strony Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych: https://wngig.amu.edu.pl/strona-glowna/news/monografia-pt.-srodowisko-geograficzne-zlewni-junikowskiego-strumienia

Powstanie książki jest efektem zorganizowania przez Redaktorów przy udziale Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w dniu 19 października 2019 roku „Spaceru Geograficznego” na Szachtach. Jego trasa prowadziła na wieżę widokową, a następnie groblą pomiędzy Stawem Rozlanym i Stawem Glabisia, parkiem wzdłuż stawu Glinki Edy do punktu widokowego. Pracownicy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych przedstawili, licznie zebranym w jesienny poranek słuchaczom, pochodzenie polodowcowe tego terenu, historię eksploatacji surowców ceramicznych, zróżnicowanie miejscowej flory i fauny oraz dotychczasowe prace nad zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu pomiędzy stawami. Podczas spaceru odniesiono się również do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego wpływu na zachowanie układów przyrodniczych i walorów krajobrazowych Szacht. Wspólne spotkanie, dyskusje z lokalnymi mieszkańcami i społecznikami oraz duże zainteresowanie środowiskiem Szacht i zlewni Junikowskiego Strumienia zebranych osób sprawiło, że Redaktorzy postanowili prezentowane wówczas zagadnienia, zebrać i udostępnić w postaci książkowej.