Sprawozdanie

Oddział Poznański PTG w ramach obchodów Roku Polskiej Geografii oraz 100-lecia utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego zorganizował Konkurs Artystyczny „Barwy Ziemi”. W Konkursie udział wzięło 426 uczestników. Nadsyłane prace pochodziły z 29 miejscowości, w tym tak odległych jak: Sochaczew, Rymanów Zdrój i Łochów. Najwięcej prac nadesłano z Poznania, Kalisza i Budzynia. Uczestniczące w konkursie prace zostały przygotowane przez uczniów szkół podstawowych (79%), gimnazjów (13%), szkół średnich (7%) oraz studentów (0,7%). Nad powstawaniem prac i doskonaleniem umiejętności plastycznych młodszych uczestników pracowało 68 opiekunów; nauczycieli i rodziców. Na uznanie i podkreślenie zasługuje różnorodność tematyczna i stylistyczna prac, w których sięgano po najróżniejsze techniki malarskie.

Udział poszczególnych kategorii szkół

Miejscowości z których nadesłano prace

Jury konkursowe, w unacześnionym składzie obejmującym: prof. UAM dr hab. Renatę Graf, prof. UAM dr hab. Iwonę Piotrowską, mgr Julię Kaczmarek-Khubnaia, mgra Pawła Matulewskiego oraz mgr inż. Annę Siniecką, pracowało pod przewodnictwem dr Iwony Markuszewskiej. Kryteria oceny prac konkursowych obejmowały zgodność prac z tematyką podejmowaną przez nauki geograficzne, oryginalność, innowacyjność, poziom swobody twórczej oraz ich estetykę. Prace oceniane były w czterech kategoriach: szkoły podstawowej, gimnazjalnej, średniej i wyższej.

Wyniki konkursu ogłoszono w dniu 5 kwietnia 2018 r. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach oraz Nagrodę Specjalną (zobacz: Wyniki Konkursu). Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Wręczenie nagród poprzedziła prelekcja dr Agaty Buchwał i dra Mateusza Rogowskiego pt. Przystanek Alaska – przyroda i życie na końcu świata. Autorzy przedstawili słuchaczom swoje z wrażenia i doświadczenia z pobytu z m.in. w Parku Narodowym Denali, Parku Narodowym Gór Wrangla i Św. Eliasza.

W hallu Collegium Geographicum (WNGiG UAM, Poznań, ul. Krygowskiego 10) została zorganizowana wystawa nagrodzonych prac pt. „Barwy Ziemi”, którą będzie można oglądać do 10 maja 2018 r., z przerwą w dniach 20-24 kwietnia, kiedy prace będą eksponowane w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej.

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu zawdzięczamy gronu sponsorów. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym Konkursem!